Makɨtɨbɨ lə Luwə kɨ ta Nangnda

Хэл: Bedjond

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл