Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

Хэл: Bwaidoka

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.