ALA KA KUMA

Хэл: Dyula

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso