Versione Diodati Riveduta

Хэл: Italiano

Орчуулгын тухай мэдээлэл

The Revised Diodati Bible was published in 1924

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Public domain