Mak Kiañiŋ Balaŋ

Хэл: Kyenele

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Original electronic version, copyright Pioneer Bible Translators, 1992.

Print edition, copyright Bible Society of Papua New Guinea, 1993.