Biblia de Estudio RVR95

Хэл: Español

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblica Unidas, 1995.